Köksrenovering Stockholm

Vi erbjuder köksrenoveringar på totalentreprenad, vilket innebär att vi tar hand om hela projektet från rivning till elinstallation och montering av vitvaror. En köksrenovering är vanligen ett stort jobb som kan ta allt från några dagar till ett par veckor beroende på vilka förhållanden som råder. Här vinner du mycket på att anlita en erfaren entreprenör som vet vikten av att beställa material och produkter i god tid, samt har sinne för logistik och planering.